Artikel

Kamera hvidbalanceØvelse omkring Virkningen af brugerdefineret hvidbalance

Opdateret 2011.01.20 23:28 +0100

Not available in English

Abstrakt

Denne lille øvelse artikel beskriver effekten og dermed brugen af brugerdefineret hvidbalance, som ofte er en mulighed at indstille på de lidt mere avancerede digital kameraer.

Øvelse

Øvelsens formål er se om vi får en effekt af at sætte en brugerdefineret hvidbalance, dvs. vi forventer at billedet rent faktisk gengiver hvidt korrekt. For at teste dette laver vi både en test billede som benytter sig af vores brugerdefineret hvidbalance samt et test billede hvor vi sætter hvidbalancen til auto (AWB). Udover forsøger vi at tage to andre testbillede hvor et rødt plastik chartek er placeret under lyset, for at se effekten af denne forstyrrelse på brugen af brugerdefineret hvidbalance.

1. Først skal vi have taget et reference billede. Tag et billede af et hvidt stykke papir i normal/standard indstillingen af kameraet. Udvælg et sted hvor du kan lave et serie test billeder uden at blive forstyrret af andet lys end det der er omkring opstillingen.

Du skal tage billedet med alle de standard/normal indstillinger som du kan forestille dig og sikre at billedet hverken bliver over- eller underbelyst dvs. eksponeringen skal være i orden. Samtidigt skal du sikre dig at lysmålingspunktet er fuldstændigt dækket af det hvide stykke papir. Hvis hele billedet er udfyldt af det hvide stykke papir er dette ikke noget problem, men ellers kan en partiel- eller spot måling i center fokuspunkt foretrækkes.

Hvad jeg gjorde:

Med mit Canon EOS 10D tog jeg et reference billede under en PH lampe, vel vidende at den pærer der sad i lampen rent faktisk egentlig burde give anledning til at jeg satte hvidbalancen til tungsten. Jeg bibeholdt dog standardindstillingen på auto hvidbalance (AWB) hvor kameraet selv vælger (gætter) hvid balancen efter forholdende.

Jeg tog mit reference billede i manuel mode og satte blænden til f/22 samt lukkerhastigheden til hvad nu der passede med en optimal eksponering efter hvad kameraet forstiller sig. Samtidigt slog jog over til manuelt fokus således at auto fokuseringen ikke forstyrrede på dette reference billede og de efterfølgende test billeder.

Lysmålingspunktet satte jeg til center fokuspunktet med partiel lysmåling (ikke helt spot måling men næsten).

Reference billedet

Som man kan se på referencebilledet herover ser det ikke meget hvidt ud - men det var vel egentligt forventelig når nu jeg havde taget det i AWB under en PH-lampe med normal 60W pærer.

2. Dernæst skal du sætte kameraet op til at gøre brug af referencebilledet som brugerdefineret hvidbalance. Vi kalibrerer så og sige kameraet til forholdende omkring vores opstilling.

Hvad jeg gjorde:

Med mit Canon EOS 10D satte jeg kameraet op til brugerdefineret hvidbalance ved dels at gå ind i menu systemet og vælge brugerdefineret hvidbalance, udvalgt reference billedet og derefter vælge hvidbalancen via knappen <AF-WB> til brugerdefineret .

Menuen med brugerdefineret hvidbalance option (Custom WB).

3. Så kan du tage det første test billede hvor du gør brug af den brugerdefineret hvidbalance. Du skal egentlig ikke ændrer på noget andet end sikrer dig at eksponeringen er i orden.

Forventningen er naturligvis at vi meget gerne skulle se et billede hvor hvidt rent faktisk er hvidt.

Hvidbalancekorrigeret billede - brug af WB referencebillede.

Tja, helt hvidt er det vel ikke. Hvad er der gået galt?

4. Lad os prøve at påvirke situationen ved at sætte et rødt plastik chartek under lampen således at det hvide papir nu ikke mere ser hvidt ud og lad os tage endnu to test billeder, ét hvor vi gør brug af den brugerdefinerede hvidbalance og ét hvor vi sætter hvidbalancen til auto.

Hvad skal der ske? Skal billederne blive ens? Eller skal billedet hvor vi gør brug af den brugerdefinerede hvidbalance gengive et mere korrekt farvesyn?

Her er så mine to test billede - det første er det hvor jeg har gjort brug af den brugerdefinerede hvidbalance.

Rødforstyrret - brug af WB referencebillede Rødforstyrret - brug af AWB

Og til sidst alle fire billede ved siden af hinanden:

Referencebillede Brug af WB referencebillede Rødforstyrret - brug af WB referencebillede Rødforstyrret - brug af AWB

Som man kan se så er trods alt det bedste billede det hvor jeg har brugt hvidbalance (WB) reference billedet. Det er godt nok ikke helt hvid hvilket skyldes at jeg rent faktisk ikke optog referencebilledet korrekt - nemlig med en korrekt hvidbalance indstilling der passede til situationen (PH lampe med 60W pære).

Hvis jeg laver samme øvelse med et referencebillede justeret til tungstensbelysning (pære) får jeg følgende 4 billeder:

Referencebillede Brug af WB referencebillede Rødforstyrret - brug af WB referencebillede Rødforstyrret - brug af AWB