Artikel

EksponeringEn øvelse i eksponering.

Opdateret 2011.01.20 23:28 +0100

Not available in English

Af Michael Suodenjoki, michael@suodenjoki.dk.

Version 1.0, November 2003

Denne lille artikel beskriver en øvelse man kan udføre med sit kamera for at se forskellen mellem overbelyste og underbelyste fotografier og hvordan dette også fremgår af histogram funktionen på digitalkameraet eller i Photoshop. Det har været en lille øvelse som jeg har været igennem for at lære mit kamera lidt bedre at kende. Og du kan selv nemt gentage den, ved at følge beskrivelsen.

Eksponering angiver den process det er omkring at få lys ind på kamerarets optagemedie (film i et analogt kamera og CCD'en i et digitalt kamera). Eksponeringen styres ved at der justeres dels med blænden (og dermed blændeåbningen (størrelsen)) hvor meget lys der kommer ind til film/CCD'en, og dels med lukkertiden hvor langt tid lyset skal ledes ind til filmen/CCD'en.

Et histogram er en graf der angiver billedets lystyrke. Den vandrette akse angiver niveauet af lysstyrke, mørkt til venste og lyst til højre. Den lodrette akse angiver hvor mange pixels i billedet der findes for hvert lysstyrke niveau. Jo flere pixels der findes mod venstre jo mørkere er billedet. Jo flere pixels der til højre i histogrammet jo lysere er billedet. Et fornuftigt eksponeret billede skal således i reglen have en jævn fordeling mellem lys og mørk.

Eksempel: Opstilling på skakbræt

Jeg har valgt manuelt mode (M) da jeg så selv fuldstændigt kunne bestemme hvad der skal ske (dvs. ingen automatik er i effekt). Fokuspunktet er fastlås på tredje bonde fra forgrunden. Blænden er fastsat - mere eller mindre tilfældigt - til at være 4.3 i alle billederne. Det eneste der varierer er lukkertiden, som jo angiver hvor meget tid lukkeren skal stå åben, og dermed også hvor meget lys der vil blive eskponeret med. Det er klart at jo størrere lukkertid jo mere lys. Jeg har som udgangspunkt fastlagt lukkertiden til 1 sekund svarende til det forslag som mit kamera's lysmåling automatik forslog mig, når jeg lavede en partiel (dvs. en spotmåling) lysmåling på mit fokuspunkt.

For at billederne ikke skal blive rystet (uskape) ved den lange lukkertid var det nødvendigt at bruge kamerastativ for at holde kameraet stille.

Det korrekt eksponerede billede

Når jeg skriver korrekt så er det jævnført med hvad kameraet mener er det korrekt eksponerede billede. Det er jo ikke altid tilfældet. Det kan jo være at du med vilje vil overbelyse billedet, f.eks. på grund af kunstneriske grunde. Det kan også være at eskponeringsmålingen i kameraet er blevet snydt af lysforholdende. Det sker ofte og så må man selv korrigerer efter sin erfaring og lysforhold.

Blænde: 4.3, Lukkertid: 1 sekund.

Som man kan se viser histogrammet en jævn fordeling mellem mørke og lyse pixels.

Det overbelyste billede

Blænde: 4.3, Lukkertid: 4 sekunder (+2 i eksponeringskompensation i forhold til en lukkertid på 1 sekund).

Histogrammet er i klar overvægt til højre - dvs. mange lyse pixels i billedet (overbeslyning).

Det underbelyste billede

Blænde: 4.3, Lukkertid: 1/4 sekund (-2 i eksponeringskompensation i forhold til en lukkertid på 1 sekund).

 

Histogrammet er i klar overvægt til venstre - dvs. mange mørke pixels i billedet (underbeslyning).

Øvelsesbeskrivelse

Fototeknik:

  1. Opsæt dit kamera på et fotostativ og set udstyret op så det står solidt og søgeren viser dit ønskede motiv. Sørg for at der er tilstrækkelig naturligt lys på dit motiv. Det er bedste at lave denne øvelse omkring middagstid.
  2. Sæt kameraret i manuelt mode (M), således at du selv fuldstændigt bestemmer med hvilke indstillinger (blænde og lukkertid) billedet skal tages med.
  3. Indstil dit ønskede fokuseringspunkt, dvs. det punkt du ønsker skarpt i motivet. Du kan gøre dette enten manuelt ved at justere dit objektiv eller ved automatik (auto-fokus). Hvis du bruger autofokus foreslår jeg at du fastlåser fokuspunktet således at du er sikker på at efterfølgende billeder får samme fokuspunkt. På den måde bliver billederne nemmere at sammenligne. Dette er nu ikke så vigtigt i forhold til denne øvelse.
  4. Nu bestemmer du med hvilken blænde du vil tage billedet. Du kan f.eks. vælge 4.0.
  5. Nu skal du havde fundet det eksponeringsniveau der passer til lysforholdende omkring motivet således at du kan beslutte med hvilken lukkertid du vil eksponere med (tage billedet med). Da du er i manuel-mode er lukkertiden allerede sat til en eller anden værdi, typisk den værdi du sidst tog et manuelt billede med (det kunne f.eks. være 1/250 sekund).  Du trykker udløserknappen halvt ned og kameraet får dermed målt lysforholdende (1) og vil derefter angive i sørgeren (eller LCD displayet) hvorvidt det målte eksponeringsniveau med den nuværende lukkertid stemmer overens med kamerarets standardeksponering. I søgeren (eller LCD displayet) vil det fremgå i eksponeringsniveau feltet - en talrække fra -2 til +2 - om man lukker for meget lys ind (markeringen er i plus), for lidt lys ind (markeringen er i minus) eller tilpas lys ind (markeringen er i nul). Du skal have ændret lukkertiden så markeringen står i nul. Derfor må du ændre på lukkertiden, indtil markeringen står i nul. Dette gøres typisk ved, lige efter at du har trykket halvt ned på udløseren, at dreje på en knap på dit kamera.

Eksempel på LCD grafik i sørgeren. Eksponeringskompensationen er den grønne talrække fra -2 til 2+.
  1. Når eksponeringsniveauet er i nul - og dermed stemmer overens med hvad kameraet mener er korrekt eksponerings-lukkertid, skal du trykke udløserknappen helt ned for at tage billedet. Nu bør du havde taget et billede der ser fornuftigt eksponeret ud.
  2. Nu skal vi forsøge at tage et overbelyst billede, dvs. vi skal have meget mere lys ind i billedet. Det for man naturligt nok ved at øge lukkertiden. Derfor skal du nu tage det samme billede, men hvor du sætter eksponeringsniveauet på +2 (plus for mere lys). I praksis kaldes dette også at du har sat eskponeringskompensationen til +2 fordi du kompensere for (hvad du tror er korrekt) i forhold til hvad kameraret "mener". I denne øvelse er det jo logisk set ikke en kompensation fordi du med vilje ønsker billedet overbelyst. Bemærk at når du ændrer kompensationen så ændrer lukkertiden sig. Hvis man øger kompensationen øges lukkertiden (lang lukkertid giver mere lys / mere ekompensation) og omvendt.
  3. Ligeledes skal du nu tage et underbelyst billede ved at du sætter eskponeringskompensationen på -2 (minus for mindre lys), dvs. lukkertiden mindskes.
  4. Du kan nu sammenligne dine 3 billeder.

(1) Kameraer kan måle lysforholdene på forskellige måder. Det er ikke så vigtigt hvilken måde du bruger i denne øvelse, bare at det er den samme måde for alle billederne i øvelsen.